F ỨNG DỤNG CỦA ỐNG ĐỊA KỸ THUẬT GEOTEXTILE TUBE SOILTAIN TRONG VIỆC LÀM ĐÊ, ĐẬP VÀ CỒN CÁT ~ Soft Rock
Cả hai công trình kiểm soát lũ lụt như đê và các hệ thống cống thoát nước đều có thể được củng cố và cải thiện bằng các ống SoilTain. Các ống SoilTain không chỉ phù hợp để làm cấu trúc lõi của các dự án xây dựng mới mà còn có thể được lắp đặt để mở rộng đê hoặc dùng làm bộ lọc phụ.

Ống SoilTain cung cấp một giải pháp hiệu quả về mặt kinh tế lẫn hiệu quả, đặc biệt là với hệ thống cống dễ bị hư hỏng. Việc hoàn thiện bằng cát và tạo ra một cồn nhân tạo tùy chọn bằng cách bao phủ toàn bộ để đảm bảo sự liên kết trong hệ thống cồn nhân tạo

ƯU ĐIỂM của SoilTain:

- Ứng dụng đa năng
- Tăng thời gian chống xói mòn
- Có thể làm móng cho các cấu trúc khác
- Thân thiện với môi trường
- Làm đầy nhanh và tiết kiệm
- Tận dụng nguồn cát địa phương
0 nhận xét:

Đăng nhận xét