F Thông số kỹ thuật bao địa kỹ thuật Soft Rock ~ Soft Rock
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
TÚI ĐỊA KỸ THUẬT SECUTEX® SOFT ROCK R 601
Thông số kỹ thuật
Properties
Phương pháp thử
Test method
Đơn vị
Unit
Giá trị
Value
Loại vải/GeotextileSecutex R 601
Chất liệu
Raw material


Polypropylene (PP), màu trắng
Trọng lượng
Mass per unit area
EN ISO 9864
g/m2
600
Chiều dày
Thickness
EN ISO 9863-1
mm
5.0
Cường độ chịu kéo tối đa, chiều cuộn/chiều khổ
Max.tensile strength, md/cmd
EN ISO 10319
kN/m
30.0/45.0
Độ giãn dài ứng với cường độ chịu kéo tối đa, chiều cuộn/chiều khổ
Elongation at max.tensile strength, md/cmd
EN ISO 10319
%
60/40
Cường độ đâm thủng
Static puncture strength
EN ISO 12236
N
7,000
Đường kính lỗ hiệu dụng
Characteristic opening size
EN ISO 12956
mm
0.08
Khả năng thấm nước với 50mm cột nước
Water permeability
VIH50 Index/Chỉ số thấm
Flow rateH50/Lưu lượng thấm
Water permeability/Hệ số thấm

EN ISO 11058


m/s
l/m2/s
m/s3.0 x 10-2
30
2.3 x 10-3
Độ ổn định lọc
Filter stability
RPG of BAW*
Loại đất
Soil type
1/2/3/4
Lực kháng xuyên thủng
Dynamic puncture resistance
RPG of BAW*
Nm
1,800
Khả năng kháng mài mòn
Abrasion resistance
RPG of BAW*
Yes/No
yes
Túi địa kỹ thuật thành phẩm / Geotextile container

Cường độ chịu kéo mối nối
Tensile strength of factory-made seam
EN ISO 10319
kN/m
30.0
Kích thước túi địa kỹ thuật, rộng/dài
Finished outer dimensions, width/length

m/m
1.45 x 2.38
Khối lượng chứa vật liệu lấp
Filiing volume

m3
~ 1.0
Túi địa kỹ thuật khi có vật liệu lấp đầy/ Geotextile container in filled condition

Kích thước và trọng lượng của túi địa kỹ thuật có thể thay đổi phụ thuộc vào độ chặc của vật liệu lấp vào túi, phương pháp thi công. Thông thường túi địa kỹ thuật Secutex®Soft rock sẽ có chiều cao nằm ngang là khoảng 40cm và khối lượng vật liệu lấp đầy là 1m3.
The dimension and the weight may vary depending on the installation density of the filling material, filling method, handling and installation specific factors. According to experience Secutex® Soft Rocks can be installed by reaching construction heights (lying) of about 40cm with a filling volume of 1m3.

*RPG of BAW: Tiêu chuẩn thí nghiệm vải địa kỹ thuật trong công trình thủy lợi của Viện nghiên cứu thủy lợi Cộng hòa liên bang Đức

0 nhận xét:

Đăng nhận xét